KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

 mobil: +421 904 202 358 

pobytyvtme@gmail.com

IBAN: SK9411000000002617146500